PROJECTE

ESTUDI PER A LA COL·LOCACIÓ D’ASCENSORS EN EDIFICIS

  • ANY

    2024

  • Dotació

    14.000 €

  • Municipi

    Sant Joan Despí

DESCRIPCIÓ

Aquesta acció té com a objectiu desenvolupar un estudi sobre la col·locació d’ascensors a edificis del barri de les Planes, a la ciutat de Sant Joan Despí. En concret, l’Ajuntament vol identificar quins edificis de planta baixa més tres pisos d’alçada (PB+3), que actualment no tenen ascensor, compleixen els requisits tècnics per poder-los instal·lar. Amb aquesta actuació, es preveu millorar la qualitat de vida de les persones, especialment de les persones grans que resideixen en aquestes comunitats.

Els objectius específics de l’estudi són, per una banda, elaborar un cens que identifiqui els edificis de PB+3 sense ascensor que tenen possibilitats estructurals per instal·lar-los, considerant que probablement són edificis antics que van ser concebuts sense la intenció de col·locar un ascensor. D’altra banda, es vol estimar quin seria el cost unitari de col·locació d’ascensors a cadascun dels edificis estudiats.

L’elaboració d’aquest estudi i el cens d’edificacions es preveu que durarà fins a finals d’any, i per dur-lo a terme és necessària la contractació de recursos humans especialitzats. La Fundació Metropolitan House col·laborarà mitjançant la donació de gairebé el 50% del pressupost del projecte.