GOVERN CORPORATIU

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Està format pels patrons següents:

PresidentRafael Angulo Cordero
Vicepresident ExecutiuJaime Angulo Puerta
VicepresidentaMª Carmen Sanz Jiménez
SecretariJosé Luis Pellicer López (no patró)
Vocal 1erMª Rosa Ruiz de la Torre
Vocal 2onMª de las Mercedes Rodríguez Benito
Vocal 3erMiguel Ángel Angulo Ruiz
Vocal 4tJoaquín Llanillo Ruiz
Vocal 5èMetropolitan House Bcn Residential

Té les funcions que li atribueixen els estatuts de la Fundació Metropolitan House. Esta formada per:

PresidentRafael Angulo Cordero
Vicepresident ExecutiuJaime Angulo Puerta
VicepresidentaMª Rosa Ruiz de la Torre
SecretariJosé Luis Pellicer López (no patró)

Té les funcions que li atribueixen els estatuts de la Fundació Metropolitan House. Esta formada per:

PresidentaMª Carmen Sanz Jiménez
SecretàriaMª de las Mercedes Rodríguez Benito
VocalMiguel Ángel Angulo Ruiz

Té les funcions que li atribueixen els estatuts de la Fundació Metropolitan House.

Director GeneralJosé Vicente Muñoz Gómez