Es presenten les conclusions de l’estudi “Bellvitge 2030 Green”: un projecte de rehabilitació que suposaria un retorn social de 4,61€ per cada euro invertit

L’estudi s’emmarca a la Càtedra d’Habitatge Digne i Sostenible impulsada per la UPF Barcelona School of Management amb la col·laboració de la Fundació Metropolitan House.

En el marc de la Càtedra d’Habitatge Digne i Sostenible, s’ha celebrat un acte a l’Il·lustre Col·legi d’Arquitectes de Catalunya on s’han presentat les conclusions de l’estudi “El valor social de Bellvitge 2030 Green”, que té com a objectiu mesurar el retorn social de la inversió d’aquest projecte de rehabilitació urbana immobiliària i l’impacte positiu en el barri.

L’estudi, pioner a nivell estatal en la mesura de la creació de valor social d’un projecte de rehabilitació d’edificis, analitza les implicacions que tindria aquest projecte en diferents àmbits, com l’estat de salut del conjunt de residents, el confort, l’eficiència energètica o l’accessibilitat, i també mesura econòmicament quin seria el retorn social de la inversió per les diferents parts implicades.

La rehabilitació del barri implicaria un retorn social quatre cops major a la inversió

L’estudi conclou que el projecte de rehabilitació, promogut per la Fundació Metropolitan House, i la inversió associada al mateix (152 milions d’euros) suposaria un retorn social de 4,61 € per cada euro invertit: per a les administracions públiques (80% del pressupost total), el retorn social dels fons públics que s’invertirien en el projecte seria de 5,76 €, mentre que el retorn social de les aportacions del conjunt de veïns i veïnes propietaris dels habitatges (20% del pressupost total) arribaria fins a 23,04€ per cada 20€ mensuals satisfets.

• Podeu veure la notícia original i completa a CatalunyaPRESS

• Podeu veure l’entrevista a Ramon Bastida, director de la Càtedra d’Habitatge Digne i Sostenible UPF-BSM, de L’Informatiu de Televisió L’H

• Enllaç a “El valor social de Bellvitge 2030 Green