DONANTS
DE LA FUNDACIÓ

La nostra Fundació es finança, essencialment, mitjançant les donacions que de forma voluntària i generosa fan empreses promotores, empreses constructores i professionals del sector immobiliari (arquitectes, aparelladors, urbanistes, advocats, etc.), així com altres entitats.

Dels nostres donants en valorem molt la seva gran sensibilitat social i implicació, tant en el suport a la recerca per a la millora del sector immobiliari mitjançant estudis i accions que contribueixin a la millora del medi ambient i de l’eficiència dels processos, com en la reversió de beneficis empresarials per donar suport al benestar i facilitar accions per a la igualtat d’oportunitats de les persones més vulnerables i contribuir a millorar la qualitat de vida.

A tots ells…. Moltes gràcies!