DOCUMENTS CORPORATIUS

Podeu accedir als estatuts de la Fundació Metropolitan House a través de l’enllaç següent:

VEURE ESTATUTS VEURE ESTATUTS

Última actualització: 23 de juliol de 2020

Podeu accedir al Codi Ètic de la Fundació Metropolitan House a través de l’enllaç següent (versió en espanyol):

VEURE CODI ÈTIC VEURE CODI ÈTIC

Última actualització: 23 de juliol de 2020

Inici activitat de la Fundació Metropolitan House 2021

S’acompanyen les Memòries anuals de la Fundació dipositades al
Protectorat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

MEMÒRIA 2023
(Versió en Castellà)
MEMÒRIA 2022
(Versió en Castellà)
MEMÒRIA 2021
(Versió en Castellà)
MEMÒRIA 2020
(Versió en Castellà)

Podeu accedir al Pla d’actuació de la Fundació Metropolitan House a través de l’enllaç següent:

VEURE PLA D’ACTUACIÓ VEURE PLA D’ACTUACIÓ

Última actualització: 23 de juliol de 2020