José Vicente Muñoz, Director General de la Fundación Metropolitan House, y Ferran Busquets, Director de Arrels Fundació, en el momento de la firma del acuerdo.

Conveni de col·laboració amb Arrels Fundació per a la millora de la qualitat de vida de les persones sense llar

17/05/2024

El conveni recull les bases per a la col·laboració entre Fundació Metropolitan House i Arrels Fundació en el desenvolupament de projectes socials solidaris.

El passat 15 de maig, la Fundació Metropolitan House va signar un conveni de col·laboració amb Arrels Fundació, una entitat que, des del 1987, atén i orienta les persones sense llar que viuen als carrers de Barcelona. La seva activitat se centra a acompanyar aquestes persones en situació de vulnerabilitat perquè aconsegueixin una vida tan autònoma com sigui possible, cobrint les seves necessitats bàsiques, proporcionant atenció social i sanitària, i garantint-los allotjament.

El conveni signat estableix la col·laboració solidària entre les dues entitats en el desenvolupament de les activitats dutes a terme per Arrels Fundació, sempre que siguin compatibles amb els estatuts i fins fundacionals de la Fundació Metropolitan House.

Firma del Conveni de col·laboració entre Fundación Metropolitan House i Arrels Fundació per a la millora de la qualitat de vida de les persones sense llar

José Vicente Muñoz, Director General de la Fundació Metropolitan House, i Ferran Busquets, Director d’Arrels Fundació, al moment de la signatura de l’acord.

 

En aquest acord s’emmarca el primer projecte en què la Fundació Metropolitan House col·laborarà: PISOS PER A PERSONES SENSE LLAR, un projecte que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones sense llar, facilitant l’accés a un habitatge permanent i oferint un acompanyament personalitzat.

.

Campaña #Nadie durmiendo en la calle de Arrels Fundació