LES NOSTRES
COL·LABORACIONS

Els recursos de la nostra Fundació s’adrecen a finançar “projectes solidaris específics” que gestionen entitats sense ànim de lucre; mitjançant les nostres donacions econòmiques i les accions solidàries del nostre equip, contribuïm a que aquests projectes es puguin materialitzar a favor de la millora de la qualitat de vida i en més oportunitats per a les persones més vulnerables.

També donem suport al coneixement i la investigació científica immobiliària, per tal de facilitar a la població l’accés a habitatges dignes i sostenibles, i respectuosos amb el medi ambient.

Totes les col·laboracions que realitzem estan sempre alineades amb les nostres finalitats fundacionals.