Atorgat el 1r “Premi al millor TFM a Habitatge Digna i Sostenible”

16/01/2024

La Càtedra d’Habitatge Digna i Sostenible de la UPF Barcelona School of Management, desenvolupada juntament amb la Fundació Metropolitan House, ha premiat el millor Treball Final de Màster sobre la temàtica de l’habitatge digne i sostenible.

El passat mes de novembre, el jurat del 1er Premi de la Càtedra d’Habitatge Digne i Sostenible (format per la Dra. Susana Domingo, el Dr. Ramón Bastida i el Dr. José Luis Pellicer) va atorgar el “Premi al millor Treball Final de Màster (TFM) a Habitatge Digne i Sostenible”, dotat amb 2.000€, al treball “DECO LIVING: The sustainable Transition of an Artists Coling” d’Hugo López González, estudiant del Màster of Science un Sustainability d’ESCI-UPF, que va obtenir una puntuació de 16 /20 punts. El premi es lliurarà a l’acte que organitzarà la BSM-UPF el proper 9 de febrer.

Així mateix, el jurat va acordar donar una menció al treball “EL IMPACTO ECONOMICO DE LA SOSTENIBILIDAD” de les autores Martina Clavijo Dolz, Vanessa Cristina Lastra Tapia i Fátima Villar Torrado del Màster en Direcció Financera i Comptable de la BSM-UPF, que va obtenir una puntuació de 14/20 punts.

Aquest premi, com afirma el president de Fundació Metropolitan House, Rafael Angulo, “vol contribuir a potenciar el talent de joves molt preparats que aportin solucions eficients als problemes de les persones més vulnerables de la nostra societat i, especialment al sector immobiliari força pressionat tant per la situació del mercat, els canvis demogràfics i les polítiques d’habitatge”.

Els TFM presentats, tots ells desenvolupats durant el curs acadèmic 2022-2023 d’acord amb les bases del Premi, han estat avaluats tenint en compte els següents criteris de valoració: actualitat i rellevància dels temes tractats, qualitat de la memòria del TFM presentat, capacitat de la posada en marxa del projecte i qualitat acadèmica

 

 

Els objectius de la Càtedra d’Habitatge Digna i Sostenible són:

  • Generar i desenvolupar coneixement sobre polítiques d’habitatge des d’òptiques econòmiques, fiscals i financeres, socials i de gestió, orientades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, a preservar el medi ambient, l’eficiència i la sostenibilitat del sector immobiliari.
  • Desenvolupar activitats de transferència de coneixement i divulgació del coneixement generat, a partir de la organització de jornades i conferències, publicació d’articles divulgatius, o elaboració de casos d’estudi, entre altres.
  • Desenvolupar activitats relacionades amb la formació i capacitació dels professionals del sector immobiliari, a partir de la creació de programes de formació, pràctiques a empreses immobiliàries, etc.