ACCIONS I
PROGRAMAS EN
L’ÀMBIT SOCIAL

L’àrea social de la nostra Fundació s’orienta a desenvolupar programes i accions que contribueixen a potenciar la igualtat d’oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones més desafavorides i vulnerables. 

Les actuacions de la Fundació s’orienten preferentment en els àmbits o col·lectius següents, entre d’altres: 

  • En persones ancianes i amb discapacitat que necessitin ajudes, millora i adaptació dels habitatges, millorant les condicions i eliminant les barreres arquitectòniques. 
  • En matèria d’habitatge, col·laboració mitjançant la subvenció temporal i parcial de lloguers de persones necessitades. 
  • Quant al suport domiciliari a persones grans i amb dependència, amb necessitats contrastades i avaluades: ajudes mitjançant la subvenció parcial dels costos de l’atenció domiciliària que puguin precisar. 
  • Pel que fa a l’atenció residencial a persones grans amb ingressos insuficients per atendre el seu ingrés residencial, ajuda mitjançant la subvenció parcial de places residencials. 
  • Pel que fa a la inserció laboral a persones amb discapacitat, ajuda mitjançant la subvenció parcial de costos de contractació laboral a institucions que contractin discapacitats. 
  • Pel que fa a la inserció a la feina a persones en risc d’exclusió social, a títol d’exemple, atorgació de beques per a la formació professional d’aquestes persones i, també, subvenció parcial dels costos de contractació laboral a institucions que les contractin. 
  • En la millora de la salut, participació en programes de recerca mèdica i sociosanitària. 
  • A nivell educatiu, impuls del coneixement i de l’èxit escolar en comunitats escolars amb risc d’exclusió social. 

Addicionalment, es participarà en accions i programes orientats al foment de la responsabilitat mediambiental i promoció de la sostenibilitat. 

Programes i accions

Notícies de l’àmbit social

Fundació Metropolitan House col·labora amb un nou repte solidari, OncoGravel

26/09/2023 El proper 4 de novembre participarem a la primera…

La tecnologia conquereix les escoles

15/11/2018 Metropolitan House col·labora amb l’ajuntament…